Sparebanken Møre

Norge

Om Sparebanken Møre

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 400 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø
i Møre og Romsdal relatert til personogbedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet
Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og
det offentlige i Møre og Romsdal. Compliancefunksjonen er organisatorisk lagt til Seksjon Kreditt og Juridisk. Seksjonen har i tillegg ansvaret for kredittstyring og kredittstøtte, depot- og juridiske arbeidsoppgaver
i Sparebanken Møre. Seksjonen ledes av banksjef Erik Røkke.

2 stillinger fra Sparebanken Møre

Registrer deg for stillingsvarsler