Høgskolen i Molde

Norge

Om Høgskolen i Molde

Avdelinger Høgskolens faglige virksomhet er organisert i avdelinger.  Avdelingene har ansvar for undervisning, forskning og utviklingsarbeid, formidling og annen faglig virksomhet på sine fagområder, herunder faglig innhold i studieprogrammene og gjennomføring av disse.  Høgskolen i Molde er fra 1.8.2014 organisert med tre faglige enheter:

1 stilling fra Høgskolen i Molde

Registrer deg for stillingsvarsler