Møre og Romsdal fylkeskommune

Norge

E-post: post@mrfylke.no

Om Møre og Romsdal fylkeskommune

Enkelt sagt tek fylkeskommunen seg av oppgåver som er for store for kommunane eller oppgåver som går på tvers av kommunegrensene. Oppgåvene blir løyst i samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar i fylket.

Fylkeskommunen sine viktigaste oppgåver i dag er:

  • Vidaregåande opplæring (vidaregåande skoler, fagopplæring, vaksenopplæring mm.)
  • Samferdsel (fylkesvegane, fylkesvegferjer, kollektivtrafikk i fylket, ruteopplysning mm.)
  • Tannhelsetenesta (Den offentlege tannhelsetenesta)
  • Regional planlegging
  • Næringsutvikling (Operativt ansvar for tilretteleggjande virkemidlar for næringsutvikling og entreprenørskap)
  • Forvalte regionale utviklingsmidlar (strategisk bruk av nærings- og distriktspolitiske virkemidlar)
  • Kultur (fylkesbibliotek, spelemidlar til idrettsanlegg, midlar til kulturbygg, driftstilskot mm.)
  • Kulturminneforvaltning (freda kulturminne; arkeologi, ruiner, bygningar mm.)
  • Folkehelse (pådrivar for regionalt og lokalt folkehelsearbeid)
  • Internasjonalt arbeid

Denne arbeidsgiveren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?

Registrer deg for stillingsvarsler