Aukra Kommune

Norge

Om Aukra Kommune

Aukra er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3350 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføringa av gass frå Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet, er kommunen sikra eit unikt utgangspunkt for eit allsidig nærings- og kulturliv og godt
utbygde tenester. Kommunen si plassering innbyr til friluftsaktivitetar både til sjøs og til lands.
Avstanden til kultur-, fotball- og industribyen Molde er kort.
 

2 stillinger fra Aukra Kommune

Registrer deg for stillingsvarsler