Rådgiver ROR-IKT

Rekrutterer
Sted
Molde (Kommune), Møre og Romsdal
Publisert
10. februar 2017
Utløper
5. mars 2017
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid

ROR-IKT er en interkommunal IKT organisasjon for kommunene Aukra, Rauma, Midsund, Molde og Vestnes med hovedkontor i Molde. I dag er vi 23 ansatte som har ansvaret for ca 10.000 brukere. Selskapet leverer IKT tjenester til våre eierkommuner og skal sørge for at kommunene mottar stabile tjenester og gode framtidsrettede totalløsninger. 

Rådgiver ROR-IKT

Vi søker deg som kan samarbeide med våre eierkommuner i digitalisering av offentlig sektor. Stillingen skal sørge for at eierkommunenes virksomhet og IKT-systemer henger sammen. Vi trenger deg som kan se sammenhengen mellom applikasjoner, systemer og eierkommunenes behov.

Vi søker deg som har erfaring og interesse fra utarbeidelse og etablering av digitale tjenester innenfor et eller flere av disse områdene:
• Helse- og velferdsteknologi
• Sak- og arkivløsninger
• Virksomhets- og/eller løsningsarkitektur
• Digital dialog, digital tjenesteproduksjon, Intranett- (Sharepoint) eller Portalløsninger

Info: Rune Rekdal, avdelingsleder, tlf. 900 84 901,
rune.rekdal@ror-ikt.no, eller Fred Gjørtz, daglig leder,
tlf. 900 31 813, fred.gjoertz@ror-ikt.n
o

Søknadsfrist: 5. mars 2017
For mer info og søknadsskjema: www.molde.kommune.no