Fleire ledige stillingar

Sted
Møre og Romsdal, Vestlandet
Publisert
29. september 2017
Utløper
29. oktober 2017
Funksjon
Helsepersonell
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid/Deltid

Ledige stillingar:

• Spesialsjukepleiar

• Sjukepleiarar

• Spesialvernepleiar

• Vernepleiarar

• Endringsleiar - Helseplattformen - SNR

• Lege i spesialisering (LIS)

• Psykologspesialist / psykolog

• Intensivsjukepleiar

• Ergoterapeut

• Overlege - anestesiologi

• Overlege - spesialisert habilitering

• Overlege - TSB

• Ambulansearbeidar

• Seksjonsleiarar

• Helsesekretær

Du finn meir info om desse og andre ledige stillingar på
helse-mr.no/jobb