Controller/økonomisk analyse

Rekrutterer
Sted
Ålesund
Publisert
5. oktober 2017
Utløper
6. november 2017
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid

PatoGen er i dag den største leverandøren av bioteknologiske analyser og rådgivning til oppdrettsnæringen i Norge og Storbritannia. Med visjonen «Oceans Ahead» har PatoGen lagt en sterk føring på å utvikle posisjonen som markedsleder videre inn i framtiden. Forbyggende fiskehelse definerer selskapets kjernevirksomhet. PatoGen AS har 37 ansatte de fleste med tilhørighet i Ålesund. Våren 2017 flyttet selskapet inn i nye lokaler i Ålesund sentrum der ett av Europas største og mest moderne PCR laboratorium er tatt i bruk. PatoGen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter internasjonal standard ISO17025. Se www.patogen.no for mer praktisk informasjon.     

CONTROLLER/ØKONOMISK ANALYSE

PatoGen er et selskap i sterk vekst. Vi har behov for å styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor controlling og økonomisk analyse. Du vil være en sentral deltager i rapporterings-, budsjett- og prognosearbeidet, bidra i utarbeidelse av analyser og være en viktig ressurs i videreutviklingen av selskapets rapporteringsløsninger og verktøy. Du vil inngå i et team med CFO og sammen skal dere sørge for at PatoGen har de beste prosesser, system og digitale løsninger for støtte selskapets rapportering, drift og utvikling.

Erfaring og kvalifikasjoner:
Du har relevant erfaring innen økonomi, gjerne fra tilsvarende stilling, revisjon eller analyse. Du har god erfaring med og kan vise til resultat i utvikling av modeller og system.

Du har:
* Solid regnskapsforståelse, erfaring fra perioderapportering, prosjektregnskap og analysearbeid
* Jobbet med lønnsomhetsanalyse og analyse av relevante nøkkeltall
* Erfaring med etablering, styring og oppfølging av KPIer
* Solide excel-kunnskaper
* Relevant høyere utdanning
* Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har:
* Erfaring med utvikling og bruk av BI-verktøy
* Erfaring med Navision

Personlige egenskaper:
* Analytisk med god tallforståelse
* Pålitelig, strukturert og nøyaktig
* Samarbeidsvillig med gode kommunikasjonsegenskaper
* Selvdreven og en naturlig initiativtaker

 Vi tilbyr:
* Store muligheter for personlig og faglig utvikling
* Muligheter for å skape synlige resultater og ha god påvirkningskraft
* Positivt og ungt arbeidsmiljø i vekstbedrift
* Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted er Ålesund.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 5. november. Merkes: «controller/økonomisk analyse». For nærmere informasjon om stillingen, kontakt CFO Lene C. Bratseth,  915 19 886, lene.bratseth@patogen.no